ETF-JDRシリーズから新シリーズに乗り換え

海外ETFに乗り換えるかどうか迷っていたのですが、細かく購入できる新シリーズに乗り換えることにしました。

1589 iシェアーズ米国高配当株ETF-JDR

米国個別株 WBK GSK T NGG

1590 iシェアーズ米国リート・不動産株ETF-JDR

1659 iシェアーズ米国リートETF

1361 iシェアーズ米国ハイイールド債券ETF-JDR

1497 iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘッジあり)

1362 iシェアーズ新興国債券ETF-JDR

1566 上場インデックスファンド新興国債券